English           后台管理           邮箱登录

关键字:
您现在的位置:首页 >> 英文工程业绩 >> Public Facilities >> Tianjin Zhuoyue Mansion
  • Name: Tianjin Zhuoyue Mansion
  • Number: 31
  • 浏览次数: 113

Winner of "Haihe Cup" Prize of Tianjin in Structure, 49 Floors, 149.8M High, 89807M2


地址:江苏省南通市段家坝136号 邮编:226006 电话:0513-85516356 传真:0513-85517207 E-mail:mail@ntjg.com
Copyright © 2012 南通建工集团股份有限公司  版权所有
中企动力提供技术支持 编号:苏ICP备11066369号